Škola Jezika Za Decu Dorćol Vidikovac

Škola Jezika Za Decu Dorćol Vidikovac

skola-jezika-kente-dorcol-vidikovac

Škola stranih jezika »K-E-N-T-E« osnovana je 1999.g. sa željom da deci i mladima pruži prostor za slobodno i kreativno učenje stranih jezika, te upoznavanje i izučavanje drugih zemalja i kultura.

U školi se održava nastava stranih jezika (engleskog, nemačkog, italijanskog, španskog i francuskog jezika) za decu i mlade, kao i specijalizovani programi jezika i kulture na srpskom i stranom jeziku.

Nastava se održava u malim grupama od 2-8 polaznika, u adekvatno opremljenom prostoru i prijatnoj atmosferi koja omogućava da se na kvalitetan način savlada gradivo i položi završni ispit. Broj dece u grupi zavisi od uzrasta dece. Na nižim nivoima je poželjan veći broj dece zbog uspešne interakcije, dok je na višim nivoima potreba za individualnom pažnjom veća.

Nas osnovni cilj jeste praćenje napretka svakog polaznika individualno. Trudimo se da svima pružimo jednaku pažnju, motivaciju i omogućimo savladavanje gradiva kao i nadoknadu propuštene nastave.