Multikulturalni Program

Škola jezika za decu Beograd - Kente Blog

skola-jezika-za-decu-vidikovac-multikultura

Multikulturalni Program

Program interkulture »S decom oko sveta« upoznaje kulture dece sveta – dece Evrope, Azije, Afrike, Amerika, Australije, upoznavanje njihovih običaja, pesama, priča, njihove muzike i jezika, igara i plesova, tradicionalne odeće i hrane, njihove istorije i umetnosti. Za uzrast od 4-12 godina, jednom nedeljno, 120 min
Autor programa, Tatjana Rodic, je autor i knjige »S decom oko sveta 1« u izdanju Kreativnog centra, 1998. i knjige »S decom oko sveta 2« istog izdavaca.
Multikulturalni program se paralelno razvija u 3 smera:
1. Za decu uzrasta 4-6 godina program se realizuje kroz priču u kojoj su spojeni svi elementi vezani za jednu zemlju (jezik, zastava, pesma, igra, tvoračke veštine, hrana, ples…). program se odvija na srpskom jeziku.
2. Za decu uzrasta 7-10 godina (od 1.-4. razreda) svaka zemlja se upoznaje kroz osnovne elemente kulture kao što su jezik, muzika, ples, odeća, tradicija i običaji, literatura, igre, hrana. U ovom uzrastu u program su uključena i geografska obeležja zemlje kao i istraživanje flore i faune određene zemlje. Program se odvija na srpskom i engleskom jeziku.
3. Za decu uzrasta 11-14 godina (od 5.-8.razreda) svaka zemlja se upoznaje kroz dodatne pojedinosti (geografska obeležja, flora i fauna, istorija, legende i mitovi, arhitektura, umetnost). Deca u ovom uzrastu se podstiču za samostalno kreiranje multikulturalnih projekata. Program se odvija iskljucivo na engleskom jeziku