Škola Jezika Kente Dorćol Vidikovac – Dnevni Boravak

Škola jezika za decu Beograd - Kente Blog

skola-jezika-za-decu-dnevni-boravak

Škola Jezika Kente Dorćol Vidikovac – Dnevni Boravak

Dnevni boravak K-e-n-t-e je namenjen deci školskog uzrasta od 7 do 10 godina. Prostor je prijatno uređen i prilagođen je potrebama dece. Uz zabavu i kreativne radionice deca lakše savladavaju školsko gradivo, usmeravaju se na pravi način, razvijaju i edukuju i stiču radne navike i samopouzdanje.

Dnevni boravak dece podrazumeva:
• Boravak u stimulativnoj sredini prilagođenoj deci pod nadzorom stručnog osoblja – Profesori razredne nastave
• Rad u malim grupama pri čemu je naglašen individualan rad sa decom
• Rad na osamostaljivanju dece
• Razvijanje kreativnosti dece putem didaktičkih igara i radionica
• Rad na sticanju novih znanja i veština. Rad na razvoju govora
• Umetničko – kreativne radionice
• Rad sa roditeljima
• Kontinuirano praćenje i snimanje interesovanja i potrebe dece
• Razvijanje pozitivnog odnosa prema školi i obrazovanju i motivacija za sticanje novih znanja

Za detaljne informacije možete nas kontaktirati putem telefona
011/ 2184 562 – Škola Jezika za decu Kente Dorćol Vidikovac