Nemački Jezik

Nemački Jezik

skola-jezika-nemacki-za-decu-dorcol-vidikovac

Škola Nemačkog Jezika 

U našoj školi mogu se pohađati kursevi nemačkog  jezika, od početnog do visokog nivoa. Polaznici su od predškolskog uzrasta pa sve do odraslih polaznika. Polaznici usvajaju, razvijaju i koriste svoje znanje nemačkog jezika.
Nastavni program je osmišljen po najsavremenijim svetskim trendovima i bazira se na multimedijalnom pristupu (korišćenju audio-vizuelnih učila, didaktičkih igračaka…). Akcenat u učenju se stavlja na komunikativni pristup. Polaznici se podstiču da aktivno učestvuju u nastavi, da vode dijaloge, diskutuju…
Nastava se usmerava ka realnoj upotrebi stranog jezika. U cilju što lakšeg usvajanja stranog jezika nastava se odvija u malim grupama, od 3 do 6 polaznika. Kursevi prate školsku godinu i traju 10 meseci sa pauzom u toku letnjeg i zimskog raspusta.
Časovi su organizovani 1 ili 2 puta nedeljno u trajanju  od 90/60 minuta a termini su prilagodjeni potrebama polaznika.

Na kraju završenog kursa, na nivoima osnovnoskolskog I srednjoskolskog uzrasta, polaznici polažu pismeni i usmeni ispit i na osnovu pokazanog znanja dobijaju sertifikat škole o položenom ispitu.