Kreativni Programi

Kreativni Programi

skola-jezika-kente-dorcol-vidikovac-kreativni program

MULTIKULTURALNI PROGRAM

Program multikulture »S decom oko sveta« je program koji decu i mlade upoznaje sa kulturama sveta – Evrope, Azije, Afrike, Amerika, Australije; otkriva njihove običaja, pesme, priče, njihovu muziku i jezik, igre i plesove, tradicionalnu odeću i hranu, njihovu istoriju i umetnost. Namenje je deci i mladima uzrasta od 4-16 godina; održava se jednom nedeljno u trajanju od 120 min.

Autor programa, Tatjana Rodic, je autor i knjige »S decom oko sveta 1« u izdanju Kreativnog centra, 1998. i knjige »S decom oko sveta 2« istog izdavača.

Multikulutralni program se paralelno razvija u 3 smera:
1. za decu uzrasta 4-6 godina program se realizuje kroz priču u kojoj su spojeni svi elementi vezani za jednu zemlju (jezik, zastava, pesma, igra, tvoračke veštine, hrana, ples…). Program se odvija na srpskom jeziku.

2. Za decu uzrasta 7-10 godina (od 1.-4. razreda) svaka zemlja se upoznaje kroz osnovne elemente kulture kao što su jezik, muzika, ples, odeća, tradicija i običaji,
literatura, igre, hrana. U ovom uzrastu u program su uključena i geografska obeležja zemlje kao i istraživanje flore i faune određene zemlje. Program se odvija na srpskom i engleskom jeziku.

3. Za decu uzrasta 11-16 godina (od 5.-8.razreda i dalje) svaka zemlja se upoznaje kroz dodatne pojedinosti (geografska obeležja, flora i fauna, istorija, legende i mitovi, arhitektura, umetnost). Deca u ovom uzrastu se podstiču za samostalno kreiranje multikulturalnih projekata. Program se odvija isključivo na engleskom jeziku.


ENGLESKI KROZ LITERATURU (EnglishThroughLiterature)

Program »Engleski kroz literaturu« (ETL) je program koji nudi i omogućava učenje stranog jezika na drugačiji način koristeći usmeno i pismeno izražavanje kao način uspešne komunikacije. U periodu ekspanzije kompjutera, brzog proticanja vremena i multimedijalnog obilja, vidno je porasla potreba dece za dodatnom stimulacijom čitanja kao i vežbama pisanja. Učenje stranog jezika za decu kroz literaturu omogućava:

– usavršavanje kako govornih tako i veština pisanja i čitanja
– upoznavanje sa tradicionalnom i modernom literaturom na stranom jeziku
– bolju i uspešnu usmenu i pismenu komunikaciju
– razvijanje osećanja za prostor, vreme, raspoloženje
– korišćenje jezika sa neograničenim mogućnostima za greške
– razvijanje imaginacije
– povećavanje motivacije za usmenu i pismenu komunikaciju

ETL je namenjen deci školskog uzrasta i mladima od 10-18 godina. Preporučuje se deci koja već imaju osnovno znanje engleskog jezika. Ovim programom deca usavršavaju usvojeno znanje, ali istovremeno ga produbljuju i nadogradjuju obogaćivanjem vokabulara i upotrebom novih struktura u kreiranju svog pisanja. Naglašeno je usavršavanje veština pisanja i čitanja. Namenjen je svakako i deci sa sklonostima ka imaginaciji i pismenom izražavanju, kao i deci koja imaju poteskoće u savladavanju ovih veština.


ENGLESKI KROZ DRAMU (EnglishThroughDrama)

Program Engleski kroz dramu nazvan »E-xpression« je program koji spaja učenje stranog jezika i dramski izraz. Polazeći od načela: »što čujes zaboraviš, što vidiš zapamtiš, što radiš razumeš«, učenje stranog jezika kroz dramski proces omogućava:

1. usavršavanje kako govornih tako i veština slušanja
2. bolju i uspešnu komunikaciju
3. razvijanje osećanja za prostor, vreme, raspoloženje
4. istraživanje jezika sa neograničenim mogućnostima za greške
5. razvijanje imaginacije
6. spoznavanje sebe samog, kao i sebe u odnosu na druge i okolinu
7. izražavanje emocija
8. povećavanje motivacije za verbalnu i neverbalnu komunikaciju

»E-xpression« je namenjen deci školskog uzrasta i mladima od 9-18 godina.
Preporučuje se deci koja su već ovladala osnovnim znanjem engleskog jezika. Ovim programom deca usavršavaju usvojeno znanje, ali istovremeno ga produbljuju i nadogradjuju obogaćivanjem vokabulara i upotrebom novih struktura u zadanoj situaciji. Namenjen je svakako i deci sa skolonostima ka imaginaciji i dramskom izražavanju.