Engleski za decu

Engleski za decu

skola-jezika-engleski-dorcol-vidikovac

Škola engleskog jezika za decu

U školi jezika KENTE mogu se pohađati kursevi engleskog jezika, od početnog do visokog nivoa. Svi kursevi su prilagođeni uzrastu, nivou znanja i potrebama naših polaznika. Kente škola ima sopstveni, veoma razvijen, program kurseva za decu od 4-18 godina. Kursevi su zasnovani na pažljivo odabranim stranim udžbenicima za učenje engleskog jezika renomiranih izdavača, namenjenih polaznicima predškolskog i školskog uzrasta uz obilje pratećeg materijala. Vežbanja i testovi prate svaku lekciju, a edukativne igre su sastavni deo časova.

Grupe su do 6 polaznika. U našoj ponudi su i individualni časovi za one školarce koji ne mogu da se prilagode grupnom rasporedu ili radu u grupi.

Kursevi su podeljeni u nekoliko podkategorija i prate uzrast dece kao i njihov mentalni, fizički i socijalni razvoj. Cilj svakog od kurseva je da maksimalno motiviše svakog polaznika kako bi učenje engleskog jezika postalo stimulativno i zabavno iskustvo čime se razvija pozitivan odnos prema jeziku.

Kursevi za predškolski uzrast (Preschool)

Kursevi su namenjeni najmlađim polaznicima uzrasta od 3 do 6 godina. Oni su tako osmišljeni da uvode decu u svet engleskog jezika kroz priče i karaktere koji su im poznati i za koje se oni emotivno vezuju tokom kursa, što je od fundamentalnog značaja za usvajanje jezika u tom uzrastu. Takođe pri izboru nastavnog materijala uzete su u obzir i dečije psihološke karakteristike te su omiljene igrice, aktivnosti i motoričke vežbe važna edukativna sredstva koja doprinose razvoju komunikativnih veština.

Niži osnovnoškolski uzrast (Lower primary level)

Ovi kursevi su namenjeni deci nižih razreda osnovne škole . Po svojoj strukturi i tematici potpuno su usaglašeni sa interesovanjima dece ovog uzrasta, a poseban akcenat je stavljen na aktivnu primenu jezika u realnim, životnim situacijama. Tekstovi i aktivnosti vezani za njih pružaju deci mogućnost da se uključe i pokažu svoje znanje i kreativnost u upotrebi ciljanih gramatičkih konstrukcija i jezičkih fraza

Viši osnovnoškolski i srednjoškolski nivo
(Higher Primary & Teenage Level)

Kursevi za tinejdžere su specifično kreirani kako bi odgovorili zahtevima i ispunili očekivanja naših polaznika koji prolaze kroz period odrastanja, te su u prvom planu upravo one aktivnosti koje podrazumavaju razmenu ideja i mišljenja i forsiraju ličnu angažovanost. Motivacija kroz angažovanje je od velike važnosti za uspešno usvajanje jezika a izabrane teme u najvećem stepenu oslikavaju potrebe i interesovanja naših učenika. Takođe nastavni plan kurseva priprema polaznike za polaganje međunarodno priznatih ispita kao sto su FCE, CAE.

O kursevima

Kursevi prate školsku godinu i traju 9 meseci. Nastava se održava2 puta nedeljno u trajanju od 60 minuta. Glavni upisni rok je početkom septembra. Na kraju završenog kursa, za predškolski uzrast se organizuje javni čas, a za osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta polaznici polažu pismeni i usmeni ispit i na osnovu pokazanog znanja dobijaju sertifikat škole o položenom ispitu.